วีดีโอความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย
   
ชมรมโรคธาลัสซีเมียจุฬา
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การดูแลสุขภาพ
การปลูกถ่ายไขกระดูก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
คำถามโรคธาลัสซีเมีย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วีดีโอพิธีเปิดงานวันธาลัสซีเมียโลก 8 พ.ค. 2554  
วีดีโอประสบการณ์การใช้ยาขับเหล็ก  
วีดีโอกิจกรรมถามตอบของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  
วีดีโอกิจกรรมการแสดงของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  
โรคธาลัสซีเมียกับยาบำรุงเลือด  
สายใย ความหวัง  
โรคธาลัสซีเมีย  
การปลูกถ่ายไขกระดูก  
คลีนิคสนทนา - ชุดตรวจธาลัสซีเมีย